Statsrådsberedningen

"Priset för att bekämpa terrorismen? - debatt om EU, hoten och det öppna samhället"

Evenemang

22
NOV
Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm
  -
Terrorism är inte någon ny fråga i EU-sammanhang. Redan före attentaten mot World Trade Center försökte EU hitta mer effektiva sätt att bekämpa terrorismen. Men efter den 11 september 2001 intensifierades det arbetet och man sökte framför allt ett närmare samarbete med USA. Bombdåden i Madrid 2004 och i London 2005 påskyndade arbetet, och EU-länderna har sedan dess bland annat antagit en strategi och en handlingsplan för bekämpande av terrorism. Den 22 november anordnar Kommittén för EU-debatt en debatt om EU och terrorism. Medan EU-ländernas regeringar alltjämt brottas med huruvida man ska överge vetorätten vid beslut som rör bekämpande av terrorism, lever själva sakfrågan sitt eget liv. Nyligen kom exempelvis EU och USA överens om att inrätta en gemensam kontaktgrupp för att förstärka samarbetet när det gäller terrorism och andra gränsöverskridande brott. Är det rätt att ge avkall på skydd för den personliga integriteten när det gäller åtgärder för att bekämpa terrorism? Är det bra att EU samarbetar med USA när det gäller att bekämpa terrorism? Krävs det ytterligare åtgärder på EU-nivå för att bekämpa terrorism? Välkommen till ett möte där några av dessa frågor kommer att debatteras. Medverkande: Cecilia Malmström, EU-minister Thomas Bodström, ordförande justitieutskottet Robert Hårdh, generalsekreterare Svenska Helsingforskommittén Magnus Norell, forskare Totalförsvarets forskningsinstitut Debattledare är Annika Ström - Melin, journalist och EU-expert Vi bjuder på kaffe och smörgås. För anmälan: info@eu-debatt.nu eller tfn: 08 - 543 561 50 Tid och plats: Tid: Onsdagen den 22 november kl 09:00-11:00 Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm. Kontakt: Maria Ermanno Fäldner Projektledare, Kommittén för EU-debatt 08- 405 29 11 070-211 27 03 maria.ermanno-faldner@primeminister.ministry.se. Helena Onn Huvudsekreterare 08-405 30 41 0733-580 803