Finansförbundet

Prisutdelning av Annas Jämställdhetspris

Evenemang

18
APR
 

Den 18 april 2006 är det är dags att dela ut fi nansbranschens jämställdhetspris för 2005. Kom till prisutdelningen och få inspiration i jämställdhetsarbetet!

Årets pristagare!
Mottagare av Annas jämställdhetspris år 2005 är projekt ”SEB kvinna - faktabank”.

Projektet utgår från ett affärsperspektiv och visar tydligt att jämställdhetsarbete bidrar till ökad lönsamhet. Arbetet har letts av Carin Kamsvåg på Affärsutveckling retail SEB och under eftermiddagen gästas vi av Carin som berättar om
projektet.

”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra” Lotta Snickare föreläser på temat ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper
varandra”. Det är också titeln på den bok hon har skrivit tillsammans med Liza Marklund.

Boken beskriver på ett roligt och träffsäkert sätt hur vi ramlar in i våra könsroller utan att egentligen vara medvetna om hur det gick till. Med personliga exempel förklarar de skillnader och skeenden i mäns och kvinnors liv - och serverar verktyg för att ändra på sakernas tillstånd.

Lotta Snickare har tidigare arbetat med ledarutveckling som konsult och på FöreningsSparbanken. Just nu forskar hon om ledarskap på Centrum för bankoch finans vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Tid: Tisdagen den 18 april 2006 mellan kl. 13.00 till 15.30
Plats: SEB, Stockholm, Kungsträdgårdsgatan 8

Anmälan: Anmälan dig senast den 28 mars 2006. Anmäler ni fler på samma gång är det viktigt att uppge uppgifter för alla. Deltagandet är kostnadsfritt och deltagarna står själva för eventuella resekostnader.

Under vecka 14 skickas bekräftelse via e-post.

Välkomna!
Centrala Jämställdhetskommittén

Ja, jag vill komma på utdelning av Annas jämställdhetspris
Vi vill ha din anmälan senast den 28 mars 2006. Du kan anmäla dig på webben, per tel, post eller e-post, se adressuppgifter nedan.

Oavsett hur du väljer att anmäla dig vill vi ha uppgift på:

Namn.....................................................................................................................
Företag. .................................................................................................................
E-postadress ..........................................................................................................
Tel.nr .....................................................................................................................

Skicka anmälan till:
BAO FINANSFÖRBUNDET
Stureplan 4 Box 3851
114 35 Stockholm 100 64 Stockholm
tel 08-611 17 30 tel 08-614 03 00
e-post bao@bao.se e-post info@fi nansforbundet.se
Kontaktpersoner är
Tor Holmgren Jenny Forsberg