Tjörns kommun

PRO satsar på nollvision mot stroke

Evenemang

15
NOV
Sibräckas medborgarhus
 
Onsdagen den 15 november kl 18.00 är alla medborgare välkomna till informationsmötet "Stoppa Stroke" i Sibräckas medborgarhus. Stroke Stroke är ett samlingsnamn på hjärnans kärlsjukdomar och bara i Sverige insjuknar varje år 30-40000 människor i denna sjukdom. Under 2004 - 2006 har Pensionärernas riksorganisation (PRO) i Bohuslän, med stöd av Västra Götaland regionen, läkemedelsföretaget MSD och ABF Västra Götaland, genomfört ett stort antal studiecirklar under temat "Stoppa stroke i Bohuslän". Cirka 800 av distriktets medlemmar har genom cirklarna fått ökad medvetenhet och kunskap om hur stroke kan förebyggas. Handlingsprogram Ett handlingsprogram har utarbetats som en fortsättning på vårt engagemang i frågan. I handlingsprogrammet framgår bl.a. att det är viktigt att allmänheten får upplysningar om vad stroke är, varningssignaler, och hur man kan förebygga stroke.