Vivida Assistans AB

Problemskapande beteenden

Evenemang   •   Jun 02, 2010 10:55 CEST

14
JUN
City Konferenscenter, Örebro
-   -

Hur omgivningen tolkar beteendet får avgörande betydelse för sättet att arbeta med problematiska beteenden. Föreläsningen inleds med en reflektion kring olika synsätt och hur dessa påverkar det praktiska arbetet med personen som har ett problematiskt beteende.
Därefter presenteras en 10‐punktsplan som fokuserar på att förebygga och minska problemskapande beteenden hos personer med autism, Aspergers syndrom, ADHD och utvecklingsstörning. Den utgår från att
många beteenden har en koppling till stress och att beteendet är ett sätt att hantera och reagera på stress.

Praktiska exempel ges på hur 10‐punktsplanen kan användas på ett individualiserat sätt. Föreläsningen avslutas med en reflektion kring olika sätt att se på och hantera situationen när beteendet sker.
Några av de frågor som diskuteras är: Vad är problemskapande beteenden? Vad får olika synsätt för konsekvenser för sättet att arbeta med problematiska beteenden? Vad kan omgivningen göra för att förebygga att stressrelaterade beteenden utvecklas hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar? Hur kan en bedömning för att förstå orsakerna till problematiska beteenden se ut? Hur påverkar omgivningens synsätt bemötandet i samband med ett utbrott?

Registrering

Anmäl dig till evenemanget