EGBS Consulting AB

QlikView-dagen

Evenemang

27
SEP
SAS Radisson Blu Hotell, Stationsgatan 4, Uppsala ( 2 minuter från Resecentrum)
  -
egbs bjuder tillsammans med QlikTech in till en inspirerande eftermiddag och kväll med 100 % fokus på bättre beslut. Under eftermiddagen presenterar vi fyra intensiva föreläsningar där vi utifrån praktiska exempel visar hur QlikView skapar möjligheter för bättre affärer. Oavsett om du är vd, controller eller marknadsförare, produktionsledare eller personalansvarig så kommer du förstå hur QlikView löser nya utmaningar. Vår tanke är att det ska hjälpa dig se nya möjligheter för din verksamhet. Dessa är våra ämnen under dagen: Undvik de ointressanta nyckeltalen – hur kan andra förstå och agera på din analys? Varje QlikView-projekt arbetar med ett eller flera nyckeltal. Hur kan du maximera nyttan med nyckeltal för att bygga ett fungerande ledningssystem för din verksamhet. Fördelar och möjligheter med mobila applikationer – när skapar det värde? Allt mer av vår kommunikation blir mobil och QlikView är inte något undantag. Vilka analyser passar mobilt och vad ska du tänka på när du utvecklar för en mobil plattform? Här ger vi en kort genomgång om allt du behöver veta om mobil BI. Nästa generations BI – hur förändras användningen? Om vi blickar tillbaka fem år ser vi mycket stora förändringar i hur BI-verktyg används i olika verksamheter. Vilken förändring kommer vi se om vi istället blickar framåt? QlikTech presenterar de trender som de tror kommer att styra framtidens BI. Förstå vad andra tycker – lär och samarbeta med dina kunder Idag ser vi en förskjutning från direkt kommunikation till delande av kunskap. E-post ersätts av kunskapsutbyte genom nya kanaler och hierarkiska organisationer ersätts av nätverk av anslutna experter. Här blir det allt viktigare att både samarbeta med och förstå kunderna. Hur gör du den analysen?

Registrering

Anmäl dig till evenemanget