Q-Matic AB

Qmatic lanserar nytt besöksräknarkoncept på Butiksleverantör 2011

Evenemang

12
APR
Kistamässan, Stockholm
-   -
Qmatic som under 2010 förvärvade det världsledande besöksräknarsystemet PassCheck kommer att på detaljhandelsmässan Butiksleverantör att premiärvisa systemet som nu även är integrerat med företagets Customer Flow Management koncept. De synergier som uppkommer när man knyter kundräkning till Qmatics helhetssyn på effektivisering av kundflöden är betydande. Rätt utnyttjade ger de nya integrerade lösningarna företag möjligheter att effektivisera sin verksamhet, öka sin försäljning och sänka sina kostnader. BUTIKSLEVERANTÖR 2011 är Nordens största butiksmässa som visar inredning och utrustning för handeln. Under två upplevelsefyllda dagar tar du del av nyheter, koncept och formgivning som ger dig rätt förutsättningar för att utveckla bättre och mer säljande butiker. Här får du värdefull kunskap som hjälper dig att skapa butiksmiljöer som på allvar är med och konkurrerar om framtidens kunder.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget