Q-Matic AB

Qmatic presenterar PFM på StrategiTorget Hälso- och Sjukvård

Evenemang

25
SEP
Hasseludden Konferens & Yasuragi, Stockholm
-
Qmatics koncept PFM (Patient Flow Management) är en process som skapar konkret nytta. Det handlar om att hantera patientflödet och patienternas upplevelser, från den första kontakten med sjukvården fram till själva betjäningen. Konkret så kan PFM påverka internt och externt genom t.ex.: - Effektivisering och förbättrad service genom självbetjäning - Bättre utnyttjande av lokalytor genom smartare patientflöden och väntområden - Ökad effektivitet i logistikkedjan och produktionen genom bättre personalanvändning - Förbättrad patientservice genom tydlig information och vägvisning - Förbättrad informationsinsamling och uppföljning av KPIer - Bättre service och minskad smittrisk genom styrning av patientflöden. - Ökad integritet för patienten - Reducerade kostnader genom en modern, central tjänsteorienterad IT arkitektur