Scribona AB

Rättelse - Årsstämma i Scribona AB

Evenemang

30
MAR
konferenslokal Seorama, Röntgenvägen 2, Solna.
 
Årsstämma i Scribona AB (publ) äger som tidigare meddelats rum torsdagen den 30 mars 2006 kl 15.00 i konferenslokal Seorama, Röntgenvägen 2, Solna. Ändring av avstämningsdag. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall vara införd i VPC:s aktiebok senast fredagen den 24 mars 2006, inte den 23 mars som felaktigt angavs i kallelsen den 1 mars 2006. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste för att få rösta på årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering skall instruera sin förvaltare därom i god tid före fredagen den 24 mars 2006, då sådan registrering skall vara verkställd. Solna i mars 2006 STYRELSEN