Örebro universitet

Reflektion kring prevention - Samverkan för bättre alkohol- och drogförebyggande arbete

Evenemang

26
APR
Örebro universitet
-   -

Har drogförebyggande arbete någon verkan? Är det värt pengarna? Ett antal preventiva metoder är testade och utvärderade av forskare vid Örebro universitet och resultaten redovisas på en konferens 26-27 april vid universitetet, där aktörerna kommer till tals tillsammans med forskare och experter.

Det pågår idag ett omfattande arbete inriktat på att främja hälsa och förebygga sjukdomar, skador och lidande. Inte minst sker detta med inriktning mot alkohol och andra droger. Nationellt har Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika stöttat en mångfald verksamheter. Konferensen bygger på erfarenheter från det stöd som utgått till frivilligorganisationer för alkohol- och drogförebyggande insatser inom ramen för de nationella handlingsplanerna. Socialstyrelsen fördelade medlen till en rad frivilligorganisationer som nu bedrivit projekt inom området. Satsningen innebar möjlighet till kompetensutveckling, handledning och projektledarträffar för att vidareutveckla verksamheterna.
Vid Örebro universitet har ett forskarteam fått möjlighet att medverka i satsningen genom dokumentation, riktade utvärderingar och mer långsiktig forskning kopplad till metodutvecklingen inom de frivilliga organisationerna. Vid konferensen kommer erfarenheter från denna verksamhet att presenteras.
- Konferensen ska också skapa en mötesplats för reflektion kring prevention, säger Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet. Genom att mötas och dela erfarenheter kan kunskapen delas och vidareutvecklas. Därför har konferensen byggs upp med stort utrymme för samtal och möten.

Välkommen att ta del av redovisningar och diskussioner!