Vägverket

Regeringen beslutar om Norra länken - Inbjudan till pressträff

Evenemang

05
APR
Wenner-Gren Center, biblioteket, plan 24.
 

Med anledning av regeringens beslut om Vägverkets arbetsplan för Norra länken och Stockholms stads detaljplan för Norrtull-Roslagstull bjuder vi in till en pressträff där Vägverket och Stockholms stad ger aktuell information om projektet Norra länken.

Tid och plats
Torsdagen den 6 april klockan 14.00, Wenner-Gren Center, biblioteket, plan 24.

Program

* Information från Vägverket
Generaldirektör Ingemar Skogö, vägdirektör Susanne Lindh och projektchef Björn Terstad

* Information från Stockholms stad
Finansborgarråd Annika Billström

* Frågestund

* Busstur längs Norra länkens sträckning med guidning för de journalister som är intresserade (kl 15.00-16.00).


Välkommen!

OBS! Presslegitimation krävs.

Norra länken löser problem och skapar nya möjligheter för Stockholmsregionen. Tillsammans med Södra Länken och Essingeleden utgör Norra länken ett centralt beläget och sammanhängande trafiksystem. Länken behövs för hela regionens konkurrenskraft och tillväxt och är av riksintresse genom sin koppling till Värtahamnen och Frihamnen.
Norra länken innebär även fördelar för boende och trafikanter i området. Genom att leda personbilar och tung trafik i tunnel kan flera miljömål uppnås; t ex sänkta bullernivåer och sänkta kvävedioxidhalter. Samtidigt ökar framkomligheten och nya bostäder och arbetsplatser kan byggas i nordöstra Stockholm. Norra länken bidrar också till säkrare innerstadsgator för gående och cyklister.
Norra länken sträcker sig mellan Norrtull och Värtan samt har en anslutning till Roslagsvägen vid universitetet. Norra länken blir cirka 5 km, varav cirka 1 km redan är byggd och tagen i trafik. Den största delen av Norra länken ska gå i tunnlar. Den längsta tunnelsträckan blir cirka 3 km.