Riksdagen

Regeringen ska undersöka om konstnärer ska få förhandla om visningsersättning

Evenemang

06
APR
Riksdagen
 
Ska bild- och formkonstnärer få rätt att förhandla med regeringen om den individuella visningsersättningen på samma sätt som författare? Ett enigt kulturutskott vill att regeringen undersöker det. I upphovsrättslagen finns ett undantag som gör att konstnärer inte får betalt när konstverk som de har sålt visas offentligt. Som kompensation får konstnärerna i stället en så kallad individuell visningsersättning. Det är regeringen och riksdagen som bestämmer hur mycket pengar som ska gå till den individuella visningsersättningen. Pengarna fördelas sedan mellan konstnärerna av föreningen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS). Rättvisare med samma förhandlingsrätt Konstnärerna har alltså ingen möjlighet att förhandla om hur mycket pengar som ska gå till den individuella visningsersättningen. Författarna däremot har sedan 1985 rätt att förhandla med regeringen om biblioteksersättningen. Kulturutskottet menar att det kanske vore rättvisare om konstnärerna fick samma rätt som författarna att förhandla med regeringen om ersättningen. Utskottet vill därför att regeringen undersöker vilket behov som kan finnas av att införa en sådan rätt och vilka effekter den kan få. En avgörande förutsättning är att bild- och formkonstnärerna själva vill få rätt att förhandla och återkommande diskutera med regeringen om ersättningens storlek. För mer information: Ring Karin Josephson, föredragande i kulturutskottet, på telefon 08-786 57 56. Planerad dag för debatt och beslut: Torsdagen den 6 april. Debatten sänds via webb-tv. Dokument: Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU10 Konstnärsfrågor Magnus Korkala Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000