U&We

Releasefest med Hållbara Restauranger

Evenemang

07
DEC
MoMuMat, Slupskjulsvägen 7-9
  -
Vad ligger på ditt julbord? Hållbara Restauranger lanserar nu ett interaktivt verktyg i samarbete med Worldfavor, där restauranger synliggör hur de arbetar med mat, ekonomi, klimat, kommunikation och socialt ansvar. Festen ges i samarbete med MoMuMat och Malin Söderström, en av Hållbara Restaurangers inspirerande medlemmar.