Byggnads

Resurser saknas för ungdomar

Evenemang

20
APR
-   -

Var finns regeringens insatser för ungdomar som saknar bostäder, frågar Hans Tilly, förbundsordförande för Byggnads. Det är positivt att regeringens och samarbetspartiernas vårbudget ger tydliga signaler om en ekonomisk politik på rätt väg. Men det är långt kvar till målet om full sysselsättning. För byggnadsarbetare finns många arbetslösa trots att branschen är på frammarsch. Beredskapsarbeten är en framkomlig väg.

Trots att det finns en satsning på ungdomar som Byggnads berömmer, saknas starkare insatser inom framför allt arbete, utbildning, bostäder, fritid och trygghet. Det ska handla om fasta jobb, och beredskapsarbeten som tidigare fanns, är en form. Arbetena gav kollektivavtalsenliga löner, och arbetet slussade in de anställda i sjukförsäkrings-systemet och a-kassan. Möjligheten att få fast anställning var också hög.

– Ungdomar måste omedelbart komma in på arbetsmarknaden, säger Hans Tilly. Fler platser måste riktas till dem än enbart de ytterligare 1 000 plusjobb som föreslagits. Till detta kommer att fler än 1 500 ungdomar mellan 20 och 24 år måste få allmänt anställningsstöd efter sex månaders arbetslöshet. Stödet till lärlingsutbildning bör också vara högre än de 20 miljoner kronor per år som föreslagits. Yrkesinriktad utbildning för både unga och äldre samt kompletterande gymnasieutbildning är andra inslag vid sidan om beredskapsarbeten inom såväl privat som offentlig sektor.

Byggnads menar att höjningen av studiebidraget inte är tillräckligt. Det gäller också för satsningen till fritidsgårdar och verksamhet för ungdomar.

– Jag menar att det särskilda investeringsstödet bör ges till byggande av hyresrätter som en första bostad för ungdomar, säger Hans Tilly. Bidraget till hyresgarantier och avsättningen till studentlägenheter är inte högt nog.

Vidare information lämnas av
Hans Tilly, 070-552 67 40