Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Riksstämman 2006

Evenemang

29
NOV
Göteborg
-   -
Göteborg 29 november - 1 december, monter nr B02:42 Onsdagen den 29 november startar Riksstämman i Göteborg. Riksstämman 2006 fortsätter med uppdelningen på specialistområden som tilldelats varsin avdelning på mässan. Specialistområden 2006 är: Hjärta & Kärl, Onkologi, Psykisk hälsa, Infektion, Reumatologi, Lungmedicin, Smärta, Dermatologi och Ortopedi. I SBU:s monter B02:42 presenteras aktuella rapporter, däribland "Fysisk aktivitet", "Behandling av långvarig smärta", "Demenssjukdomar", "Implanterbar defibrillator", "Bilaterala cochleaimplantat (CI) hos barn" med flera. SBU anordnar följande symposier: Metoder för behandling av långvarig smärta - SBU rapport Torsdag 30 november kl 13.00-18.00 Sal A5 Hur kan vi bäst hjälpa riskindivider att öka den fysiska aktiviteten? Torsdag 30 november kl 14.30-16.00 Sal K2/3 Barn med recidiverande akut mediaotit och sekretorisk otit. Hur handlägger du dem? Torsdag 30 november kl 18.00-19.30 Sal G2 God klinisk forskning - en förutsättning för evidensbaserad medicin Fredag 1 december kl 12.30-14.00 Sal H2