FCG AB

Riskhantering i styrelserummet: Frukostdebatt med Bonde, Bruzelius och Tigerschiöld

Evenemang

27
OCT
Wallenbergssalen, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm
  -
Riskhantering i styrelserummet FCG Forum den 27 oktober 2010 kl. 08.00-09.30 Wallenbergssalen, IVA FCG bjuder härmed in till frukostseminarium med paneldebatt om hur styrelsernas arbete med riskövervakning kan effektiviseras. En tillräcklig insikt om verksamhetens risktagande och riskkontroll är A och O för en styrelse i ett finansiellt företag. Det är främst riskfunktionen som genom sin rapportering till styrelsen bidrar till sådan insikt. Det yttersta ansvaret åvilar däremot alltid styrelsen. Vad krävs för att detta ansvar ska kunna uppfyllas i praktiken - av styrelsen som helhet och av enskilda styrelseledamöter? En god förståelse för alla delar av affären? Detaljkunskaper om de komplexa regelverk som omgärdar verksamheten? Avsikten med seminariet är att belysa denna problematik från tre olika perspektiv - ägarens, styrelsens och den verkställande ledningens. I panelen kommer Ingrid Bonde, Peggy Bruzelius, Johan Bygge och Patrik Tigerschiöld att resonera kring frågor som: * Behöver en styrelseledamot detaljkunskaper om olika typer av verksamhetsrisker och hur dessa mäts? * Hur kan styrelsen säkerställa att en fastställd riskaptit efterlevs i verksamheten? * Hur kan kommunikationen mellan riskfunktionen och övriga verksamheten effektiviseras? FCG kommer även att informera om ett nytt IT-baserat verktyg som kan fungera som ett praktiskt stöd för styrelserna i övervakningen av verksamhetens hantering av risker och regelefterlevnad. Seminariet riktar sig till finansiella företag - i första hand styrelseledamöter, VD:ar och ansvariga inom risk- eller compliance. Vid frågor om frukostseminariet eller om FCG - The Financial Compliance Group AB, kontakta: Cecilia Wennerholm, VD +46 766 35 05 01 cecilia.wennerholm@fcg.se Clara Roslund + 46 766 35 05 04 clara.roslund@fcg.se Agenda 07.30-08.00 Kaffe och smörgås 08.00-08.15 Inledningsanförande Cecilia Wennerholm, VD FCG 08.15-09.15 Paneldiskussion med Ingrid Bonde, VD AMF Pension, Peggy Bruzelius, Styrelseordförande Lancelot, Johan Bygge, Finansdirektör Investor och Patrik Tigerschiöld, VD Bure. 09.15-09.30 Information om FCG:s IT-baserade verktyg för styrelsernas riskövervakning Anton Sikström, FCG Plats: Wallenbergssalen, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm Datum: 27 oktober 2010 Tid: 08.00-09.30 (frukost serveras från 07.30) Pris: Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan: via e-post till clara.roslund@fcg.se. Ange namn, företag och vilken funktion du har. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand fakturera 200 SEK för anmäld deltagare som inte närvarar. Antalet deltagarplatser är begränsat.