TEATER X

RIV MURAR OCH BYGG BROAR! INTERAKTIV TEATER - EN URBAN LÄGERELD DÄR BERÄTTELSER BERÖR en del av FOLK & KULTUR Konventet i Eskilstuna

Evenemang

08
FEB
KUGGHJULET  Hotel Bolinder Munktell  Munktellstorget Eskilstuna 
 

RIV MURAR OCH BYGG BROAR!INTERAKTIV TEATER - EN URBAN LÄGERELD DÄR BERÄTTELSER BERÖR

”Luften stod stilla i lokalen, musiken i kombination med aktörernas gestaltning av hennes berättelse träffade både henne och resten av publiken mitt i solarplexus. I det ögonblicket var det som att vi alla på samma gång var unika och samtidigt en del av samma helhet"

I alla tider har människor delat berättelser, tankar och känslor. Vi gör det för att vi vill bli hörda och bekräftade men också för att själva förstå och bearbeta våra upplevelser. Berättelsen blir en del i det kollektiva lärandet, genom den skapas delaktighet, medkänsla och nya perspektiv.

Den metod vi använder kallas Playbackteater och är ett "Applied Theatre”-koncept som används i stora delar av världen som metod för dialog, försoning och inkludering. I detta upplevelsebaserade seminarium kommer vi att utforska metodens beståndsdelar och bakgrund samt ge några glimtar från tillämpningar i Skandinavien och runt om i världen.

Vi som presenterar detta seminarium har i många år arbetat med Playbackteater som pedagogiskt, demokratiskt och konstnärligt dialogverktyg. Vi har både faciliterat, skådespelat och utbildat i denna metod. 

Pontus Holmgren organisationspsykolog/skådespelare  www.gro.nu

Jan Platander  organisationspedagog/soundscaper  www.platander.no

Vi är båda med i 20 årsjubilerande Playbackteatergruppen Teater X (www.teaterx.se) i Stockholm och arbetar tillsammans i Skandinavisk Playbackteater Studio. (www.playbackteater.no).

detta arrangemang är en del av en del av FOLK & KULTUR Konventet i Eskilstuna

Registrering

Anmäl dig till evenemanget