Svenska Fotbollförbundet

RONNEBY BK ÅRETS FÖRENING I SVENSK FOTBOLL

Evenemang

01
APR
Stockholm
 

PASSNINGEN
Nr 14 - 2 mars 2006

35 fotbollsföreningar ansökte om att bli ”Årets förening 2005” i svensk fotboll. Förrutom äran
erhåller vinnande förening 100.000 kronor från det speciella gåvokontot som uppkom efter
100-årsjubileumet, samt utrustning och material från Kraft (Marabou, Estrella, Malaco, Gevalia
bla) och Umbro till ett värde av 50.000 kr.
Svenska Fotbollförbundets styrelse har beslutat att utse Ronneby BK till ”Årets förening 2005”.

Motiveringen:
Ronneby BK har under 2005 haft en verksamhet omfattande cirka 700
medlemmar och ett 50-tal ideella ledare. Klubben har ett 20-tal lag i seriespel
och därtill ett antal ungdomsgrupper utan seriespel. I Ronneby BK är
alla välkomna att spela fotboll, flickor som pojkar, i träning/lek ifrån åldrarna
4 år upp till seniorfotboll.

Ronneby BK har utvecklat ett program för ledar/spelarutveckling, där ledare med goda ledaroch
fotbollkunskaper fordras för att nå framgång såväl kvalitetsmässigt som socialt inom en
förening. Viktiga punkter är bland annat:
Alla oavsett kön, utseende, sexuell läggning och nationalitet är välkomna.

Alla ska kunna delta utifrån sina fysiska och psykiska förutsättningar och få utvecklas i den takt
som passar varje enskild individ.
Barn och ungdomar ska kunna påverka verksamheten men också lära sig ta ansvar.

Idrott utförs för att ha roligt, må bra och kunna prestera mera.
Ronneby BK arbetar aktivt med integration och jämställdhet och har en väl utarbetad alkoholoch
drogpolicy. Etik och moral är ett annat arbetsfält. Ronneby BK samarbetar bl a med andra
fotbollföreningar i Ronneby kring arrangemang av olika slag – konserter med mera – för att
finansiera verksamheten. Klubben söker även skapa en relation mellan ungdomar från den
kommunala skolan och med ungdomar med funktionshinder.
Ronneby BK uppfyller väl de kriterier som uppställts för att erhålla priset för ”Årets förening” och
har arbetat fram en modell för framgångsrik föreningsverksamhet som hela tiden omprövas
och utvecklas.

Prisutdelning kommer att ske i samband med Svenska Fotbollförbundets årsmöte i Stockholm
lördagen den 1 april. Första året utmärkelsen delades ut var som en del av Svenska
Fotbollförbundets 100-årsjubileum, då Malmöklubben Kvarnby IK utsågs till ”Årets förening
2004”.