Ordfront

Ryska människorättsaktivister hedrar Anna Politkovskajas minne på MR-dagarna

Evenemang

23
NOV
-
Ludmila Alexeeva från Helsingforskommittén i Moskva och Madina Magomadova från Tjetjeniens mödrar samtalar om situationen för mänskliga rättigheter i Ryssland på MR-dagarna i Malmö den 23-24 november. De är tillgängliga för intervjuer under dagarna. Anna Politkovskaja skulle ha hållit avslutningstalet på MR-dagarna. På grund av det tragiska mordet på denna modiga ryska journalist kommer dagarna i stället att avslutas med en tyst minut för Politkovskaja och tal av dessa två betydelsefulla människorättsaktivister från Ryssland. Ludmila Alexeeva är ordförande för Moskvas Helsingforskommitté. Alexeeva var en av de första människorättsaktivisterna i Sovjetunionen. Hon var med i Moskvas Helsingforskommitté, som bildades 1976 för att bevaka hur sovjetregimen följde sina åtaganden att följa de mänskliga rättigheterna. Alexeeva förföljdes och gick i landsflykt, men återvände efter Sovjetunionens fall. Hon var sedan med om att återbilda Moskvas Helsingforskommitté för att övervaka hur mänskliga rättigheter följs i det nya Ryssland, och var under flera år ordförande för Internationella Helsingforsfederationen. Ludmila Alexeevas filosofi är att bedriva en kritisk dialog med Putinregimen för att stärka de mänskliga rättigheterna. Mer information återfinns på http://www.mhg.ru/english Madina Magomadova är ordförande för Tjetjeniens mödrar som arbetar med att återfinna saknade personer och uppmärksammar människorättskränkningar i samband med konflikten i Tjetjenien. Tjetjeniens mödrar bildades 1995 och har sedan dess arbetat med människorättsfrågor i Kaukasus. De har uppmärksammat massgravar och spårlösa försvinnanden och försökt få politiker, säkerhetstjänst, rättsväsende och militär att ingripa mot övergreppen i norra Kaukasus. Magomadova har själv drabbats mycket hårt av våldsamheterna - hennes ene bror sköts till döds, medan den andre greps och försvann spårlöst. Folkrörelsernas forum för mänskliga rättigheter, MR-dagarna, genomförs i år för femte året. Intresset är rekordstort. Antalet programpunkter har fördubblats sedan förra ordet och antalet utställare är fler än någonsin tidigare. Omkring 1 000 personer beräknas besöka arrangemanget. MR-dagarna är en mötesplats för praktiker, forskare, politiker, tjänstemän, aktivister och forskare kring mänskliga rättigheter. Arrangörer är DemokratiAkademin, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan, Utrikespolitiska institutet och Ordfront i samarbete med Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Sensus studieförbund, Olof Palmes Internationella Center, Svenska Helsingforskommittén och Raoul Wallenberg-institutet. Dagarna genomförs med stöd av Sida, Utrikesdepartementet, Folke Bernadotteakademin, Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Malmö stad och Länsstyrelsen i Skåne län. Läs mer på www.mrdagarna.se För kontakt, mediaackreditering och intervjubokningar, kontakta Peter Gustavsson på 08-462 44 54 eller 070-638 10 75. Peter Gustavsson MR-dagarna Box 17506, 118 91 Stockholm Tel 08-462 44 54 Fax 08-462 44 90 Mobil 070-638 10 75 E-post peter.gustavsson@ordfront.se