Evenemangstips

S: På Första maj ska alla med!

Evenemang

01
MAY
 

Så här ser årets Första maj-märke ut!

- Årets Första maj-märke är rakt och enkelt - vår ros och så texten: Alla ska med, säger partisekreterare Marita Ulvskog.

- Det stämmer väl överens med vårt valbudskap som ju också är enkelt och tydligt. Det vill säga jobben och solidariteten står i centrum. Arbete och välfärd åt alla. Nej till gräddfiler och nej till en borgerlig regering.

- Jag gillar Första maj-märket! Och det kan bäras genom hela valrörelsen, säger Marita.

Våra paroller på Första maj 2006

• Arbete åt alla - Nej till sänkta löner!
• Rör inte kollektivavtalen!
• Välfärd för alla - Nej till gräddfiler!
• Trygg - Därför modig!
• Alla behövs - Nej till en borgerlig regering!
• Solidaritet gör en rättvis värld möjlig!

Ladda ner Första maj-märket (jpg)
http://www.socialdemokraterna.se/upload/F%C3%B6rsta%20maj/forstamajmarke2006_785px.jpg

Första maj-firande i hela landet
Nedan kan du läsa om om tider och platser för första maj-firandet i hela Sverige. (Obs! Sidan uppdateras kontinuerligt.)
http://www.socialdemokraterna.se/templates/Page____20623.aspx