Miljöstyrningsrådet

Så kan innovationsupphandling främja nytänkande och hållbar tillväxt

Evenemang

02
JUL
Almedalen, Gotlands museum Strandgatan 14
  -
Offentlig sektor har stor köpkraft. Politisk debatt om upphandlingens roll i att skapa efterfrågan på innovativa lösningar som leder till hållbar utveckling och större exportmöjligheter. Därefter följer diskussion och konkreta exempel om hur allt tal om innovation kan omsättas i praktiska lösningar.