AB Better Business World Wide

Så kan vi öka turismen och arbetstillfällen i Sverige

Evenemang

04
JUL
Scandic Hotell, Visby hamn, Gotland
  -

Målet att vi skall fördubbla turismen i Sverige till år 2020 kan nås om vi höjer kvalitetsnivån bland servicegivare i hela landet. Vad krävs för att nå den nationella strategin om fördubblad turism till 2020? Vilken betydelse har kvaliteten på servicen för ökad turism?

Under seminariet diskuterar vi hur turismen och sysselsättningen kan ökas. Vi berättar också om Tourist-in-Europe-konceptet som kartlägger förbättringsmöjligheter på en hel destination genom mystery shopping samt identifierar goda föredömen bland servicegivare som möter våra turister. Vi kommer även att presentera resultat från undersökningar som har genomförts i Region Västerbotten. Under seminariet presenteras etiska regler och branschstandards för hur mystery shopping skall genomföras på ett professionellt sätt.