CatalystOne Solutions

Så säkerställer Carnegie utvecklingen av sina medarbetare i linje med verksamhetens affärsmål

Evenemang

17
JUN
Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm
  -

Välkommen att lyssna till Carnegies HR-strategiska utvecklingsresa mot en enhetlig, effektiv och strukturerad Performance Management process som genomsyrar hela organisationen.

Likt många organisationer stod Carnegie inför en utmaning att få till en enhetlig och systematiserad process som säkerställer att medarbetarna utvecklas i linje med affärsmål, krav och förväntningar. Resan mot målet att kunna kommunicera, följa upp och analysera utifrån årliga, värdeskapande och effektiva performance processer är på god väg med utmärkande positivt resultat.

Tinna Mohlin, HR-chef på Carnegie, berättar med egna ord om resan; det övergripande målet, utmaningarna, genomförande, effekter samt vägen framåt.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget