Vätgas Sverige

Säkerhet och tillstånd för vätgas som fordonsbränsle

Evenemang

27
OCT
Räddningstjänsten Göteborg, Åvägen 2
  -

I Norge finns idag fyra tankstationer för vätgas
och ett antal vätgasdrivna bilar. Ytterligare
stationer och fordon (bussar och personbilar)
kommer på plats under 2011. I Sverige finns än
så länge en tankstation för vätgas, vilken ligger
i Malmö. Vi ser dock en snabb utveckling på
området och satsningar görs inte minst från
bilindustrin.

Vätgas Sverige, tillsammans med det norska
samarbetet kring vätgasvägen, HyNor, och
Räddningstjänsten i Storgöteborg, har därför
gemensamt identifierat ett behov av att öka
kunskapen och möjliggöra ett skandinaviskt
utbyte kring frågor om säkerhet och tillståndsprocesser
för vätgas som fordonsbränsle.
Seminariet riktar sig till personer på myndigheter,
kommuner och företag som gör
säkerhetsbedömningar, riskanalyser, prövar
tillståndsfrågor, mm. Föreläsarna kommer från
Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

Anmäl dig till linda.nilsson@vatgas.se, 031-334 37 71.

Se hela programmet på http://www.vatgas.se/images/stories/pdf/program_sakerhetssem101027.pdf

Registrering

Anmäl dig till evenemanget