Vätgas Sverige

Säkerhet och tillstånd för vätgas som fordonsbränsle

Evenemang

27
OCT
Räddningstjänsten Göteborg, Åvägen 2
  -
I Norge finns idag fyra tankstationer för vätgas och ett antal vätgasdrivna bilar. Ytterligare stationer och fordon (bussar och personbilar) kommer på plats under 2011. I Sverige finns än så länge en tankstation för vätgas, vilken ligger i Malmö. Vi ser dock en snabb utveckling på området och satsningar görs inte minst från bilindustrin. Vätgas Sverige, tillsammans med det norska samarbetet kring vätgasvägen, HyNor, och Räddningstjänsten i Storgöteborg, har därför gemensamt identifierat ett behov av att öka kunskapen och möjliggöra ett skandinaviskt utbyte kring frågor om säkerhet och tillståndsprocesser för vätgas som fordonsbränsle. Seminariet riktar sig till personer på myndigheter, kommuner och företag som gör säkerhetsbedömningar, riskanalyser, prövar tillståndsfrågor, mm. Föreläsarna kommer från Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Anmäl dig till linda.nilsson@vatgas.se, 031-334 37 71. Se hela programmet på http://www.vatgas.se/images/stories/pdf/program_sakerhetssem101027.pdf

Registrering

Anmäl dig till evenemanget