Banverket

Samrådsmöten för sträckan Ängelholm-Maria

Evenemang

21
MAR
-   -
Med början den 21 mars håller Banverket fyra samrådsmöten som handlar om utbyggnaden av järnvägen mellan Ängelholm och Maria. Banverket arbetar med en järnvägsutredning för sträckan Ängelholm-Maria och håller därför fyra samrådsmöten längs sträckan. Syftet är att informera de boende längs sträckan om utredningen och de alternativa sträckningar som studeras, men framförallt att få in synpunkter från allmänheten. Resandet ökar kraftigt Tågresandet ökar kraftigt i hela Skåne. Västkustbanan är en viktig del i järnvägsnätet och knyter samman Skåne och Öresundsregionen med Göteborg. Idag är drygt 80 procent av Västkustbanan dubbelspårig. Banverket vill på sikt bygga ut hela sträckan. Media hälsas välkomna till samrådsmötena. 21 mars, Norrlyckeskolan, Ödåkra, start kl 18 22 mars, Stadshuset, Helsingborg, start kl 18 28 mars, Bygdegården, Tånga, start kl 18 29 mars, Stadsbiblioteket, Ängelholm, start kl 18 Mötena håller på som längst till kl 21.