Malmö Konsthall

SARAH SZE - A Swiftly Tilting Planet

Evenemang

02
DEC
MALMÖ KONSTHALL
-
SARAH SZE - A Swiftly Tilting Planet MALMÖ KONSTHALL 2.12 2006 – 18.2 2007 Välkommen till pressvisning torsdagen den 30 november kl 11 på Malmö Konsthall. Tillsammans med Sarah Sze och konsthallschef Lars Grambye gör vi en rundvandring i och presentation av utställningen. Efteråt, ca kl 12, serveras lunch i restaurang SMAK. Sarah Sze gör en platsspecifik skulptural installation för Malmö Konsthall. Den tar hela utställningsrummet i anspråk och samverkar med den omgivande arkitekturen. Ett kom-plext nätverk av mönster, strukturer och detaljer bildar tillsammans en rörelse genom rummet. Likt en spontan organism som svämmar över, drar iväg, flyter, svävar och slut-ligen intar hela rummet. Många små olika delar bildar en stor helhet, delar uppbyggda av små nära vardagliga och triviala objekt, som hon noggrant och eftertänksamt sammanför och länkar samman till en luftig och transparent konstruktion. Med en teknik som är både målerisk och skulptural, med samspelet mellan de indivi-duella delarna och helheten, låter Sarah Sze utforska gränserna mellan konst och vardagligt liv. Verket bjuder på många olika infallsvinklar och kan knappast upplevas på en och samma gång, eller fångas i en enda blick. Det finns en rad delar och detaljer som upptäcks efter hand, på vägen genom skulpturen. En del är mycket utsatta, bräckliga och sköra medan andra är mer distanserade, fjära och oåtkomliga. Materialen hon använder är välbekanta och vardagliga. Vi känner igen dem från vår omedelbara omgivning. Sarah Sze införskaffar också alltid det mesta av sitt material på den plats, där hon ska ställa ut. En hammare från USA ser inte likadan ut som en hammare från Japan. Hon hittar ofta det hon behöver i de nu så vanliga byggvaruhusen. Alltifrån tändstickor, garn, kablar, plantor, bords- och golvfläktar till stegar är sådant hon ibland använder i sina skulpturer. Hon väljer ofta att använda flera tusen av ett och samma föremål. I en tät sammansätt-ning – som hela svärmar – av dessa vardagliga objekt, förvandlas den ursprungliga till-tänkta användningen. Meningen och betydelsen förändras, och de får tillsammans en mer organisk samhörighet med varandra. Sarah Sze är född 1969 i Boston och bor och arbetar i New York. Hon är utbildad på Yale University, New Haven i Connecticut och på School of Visual Art i New York. Sarah Sze har ställt ut på ett flertal platser runt om i världen. Till exempel: Biennalen i Venedig 1999, Whitney Museum i New York 2003, ICA i London 1998. Detta är första gången hon har en separatutställning i Norden. Vernissage fredagen den 1 december kl 19-21. Inbjudan bifogas. För ytterligare information se www.konsthall.malmo.se eller kontakta mig. Lena Leeb-Lundberg 040-34 12 94, 0708-34 12 94 eller lena.leeb@malmo.se MALMÖ KONSTHALL Nästa utställning: MICHAEL ELMGREEN & INGAR DRAGSET This Is The First Day Of My Life 10 mars – 6 maj 2007 Utställningen ”This Is The First Day Of My Life” (Detta är första dagen av mitt liv) av Elmgreen & Dragset blir en vittomfattande presentation av konstnärsduons skulpturala verk från 1997-2007. Flera nya verk kommer att visas tillsammans med välkända verk från konstnärernas tidigare produktion och en komplex miljö av arkader och hemliga rum byggs upp, där åskådaren snarare går vilse än får en allmän överblick. Det är första gången som konstnärsduon presenteras i stor skala i den region, där de ursprungligen började verka som konstnärer. Pressvisning torsdagen den 8 mars kl 11. Vernissage fredagen den 9 mars kl 19-21. Lena Leeb-Lundberg MALMÖ KONSTHALL S:t Johannesgatan 7 Box 17127 SE-200 10 Malmö T +46 40 34 12 94 M +46 708 34 12 94 F +46 40 30 15 07 www.konsthall.malmo.se