SAS

SAS koncernens finansiella kalender 2006

Evenemang   •   Dec 23, 2005 11:04 CET

09
FEB
-   -

SAS koncernen kommer under 2006 att avge års- och delårsrapporter vid
följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2005, 2006-02-09
Årsredovisning 2005, 2006-03-07
Delårsrapport Jan-Mar 2006, 2006-05-04
Delårsrapport Apr-Jun 2006, 2006-08-09
Delårsrapport Jul-Sep 2006, 2006-11-08


Bolagsstämma
SAS AB's ordinarie bolagsstämma planeras att äga rum den 20 april 2006.

Månatstrafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2006 vanligen att publiceras
den femte normala arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET).
(December trafiktal kommer att publiceras den 10 januari 2006)


SAS GROUP INVESTOR RELATIONS