SAS

SAS koncernens finansiella kalender 2006

Evenemang  •  2005-12-23 11:04 CET

Tid: 2006-02-09 - 2006-11-08

SAS koncernen kommer under 2006 att avge års- och delårsrapporter vid
följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2005, 2006-02-09
Årsredovisning 2005, 2006-03-07
Delårsrapport Jan-Mar 2006, 2006-05-04
Delårsrapport Apr-Jun 2006, 2006-08-09
Delårsrapport Jul-Sep 2006, 2006-11-08


Bolagsstämma
SAS AB's ordinarie bolagsstämma planeras att äga rum den 20 april 2006.

Månatstrafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2006 vanligen att publiceras
den femte normala arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET).
(December trafiktal kommer att publiceras den 10 januari 2006)


SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Ämnen:

Transport

Typ av evenemang:

Offentliggörande

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.