SAS

SAS koncernens finansiella kalender 2006

Evenemang   •  Dec 23, 2005 11:04 CET

09
FEB
-   -

SAS koncernen kommer under 2006 att avge års- och delårsrapporter vid
följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2005, 2006-02-09
Årsredovisning 2005, 2006-03-07
Delårsrapport Jan-Mar 2006, 2006-05-04
Delårsrapport Apr-Jun 2006, 2006-08-09
Delårsrapport Jul-Sep 2006, 2006-11-08


Bolagsstämma
SAS AB's ordinarie bolagsstämma planeras att äga rum den 20 april 2006.

Månatstrafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2006 vanligen att publiceras
den femte normala arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET).
(December trafiktal kommer att publiceras den 10 januari 2006)


SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.