Ahrens Rapid Growth AB

Seminarieserie LUST - Del 3

Evenemang

29
OCT
Scandic Park Hotell i Stockholm.
  -
DEL 3: Rebellen och Growfile Seminariet tar avstamp från boken Rebelledaren. I denna beskrivs vår forskning kring vad som skiljer en ledare i ett tillväxtföretag jämfört med en ledare i ett moget företag. Tillväxtföretagets ledare är rebellen som bryter ny mark, driver och ställer höga krav. Tillväxtledaren har ett högt tempo, trivs i kaos och är extremt handlingskraftig. Tillväxtledaren är också mycket omtänksam och kan koppla av trots sitt höga tempo. Framförallt är tillväxtledaren duktig på att veta vad han är dålig på och hur han ska komplettera sig med sina motsatser. Tillväxtledaren gick också i skolan men då upplevdes han oftast som besvärlig och inte särskilt duktig i skolans ämnen. Med detta som bakgrund tar Rektorsakademin vid och resonerar kring skolan förr, nu och framöver. Vart är skolan på väg och vad menas med begåvning och talang? Vi ställer oss frågan vad skola och näringsliv kan göra tillsammans? Konsult: Marie Schyberg från Ahrens Rapid Growth tillsammans med Rektorsakademin Alla fem seminarium är mellan 08-09. Frukost serveras till självkostnadspris (125 kr) från 07.30. Anmälan skickas till niklas.lerner@ahrens.se - ange namn, företag samt vilket/vilka seminarium du kommer till.