Vårdalstiftelsen

Seminarium 6 mars: "FAN SKA VA CHEF I ÄLDREOMSORGEN!"

Evenemang

06
MAR
Visionssalen, Vision, Kungsgatan 28A, Stockholm
  -

Har chefer i äldreomsorgen ett stört omöjligt uppdrag eller har media och anhöriga en skev bild av en organsation som egentligen fungerar bra?

En chef i äldreomsorgen har i genomsnitt dubbelt så många underställda som en chef inom t ex teknisk verksamhet i offentlig sektor. Vad innebär detta i praktiken?

Välkommen till ett seminarium - inklusive lunch - om organisation och ledarskap inom äldreomsorgen arrangerat av Vision och Vårdalstiftelsen.

Onsdagen den 6 mars kl 10 – 12
Lunch 12 - 13
Kaffe serveras från kl 9.30
Plats: Visionssalen, Vision, Kungsgatan 28A, Stockholm

Deltagare:
Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision
Maria Tullberg, forskare och docent vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Maria har gjort en längre etnografisk studie på äldreomsorgen och själv arbetat på fem olika äldreboenden. Hennes resultat ger en alternativ bild av äldreomsorgen och pekar mot en modern organisation som inte följer de gängse modellerna från industrin.
Anna Elgh, affärsområdeschef äldreomsorg egen regi, Carema Care
Widar Andersson (s) Chefredaktör Folkbladet Östgöten
Joakim Larsson (m) äldreborgarråd Stockholm

Moderator: Thorbjörn Larsson, VD, Vårdalstiftelsen

Seminariet är kostnadsfritt

Anmäl dig senast fredagen 1 mars på: anmalan.stockholm@vision.se

I anmälan måste du uppge följande:
Datum för seminariet (6 mars)
Ditt namn
Organisation/Huvudman/Arbetsgivare (ej obligatoriskt)
Deltar i lunchen
Ev. specialkost