Moll Wendén Advokatbyrå

Seminarium: Hur förhandlar man med facket?

Evenemang

14
NOV
Trade Center, Kristian IV:s Väg 3 i Halmstad
 

Träffa Moll Wendén på Handelskammaren i Halmstad.

På Handelskammarens förfrågan föreläser Thomas Ogard, advokat på Moll Wendén Advokatbyrå, om "Hur förhandlar man med facket?". Seminariet riktar sig främst till HR-specialister, bolagsjurister och företagsledare.

När ett företag behöver förhandla med facket så ställs man inför en rad frågeställningar. Under detta eftermiddagsseminarium diskuterar vi om hur medbestämmande och facklig samverkan fungerar i praktiken och svarar på en rad aktuella frågor. När ska MBL-förhandling påkallas? Med vilka parter ska förhandling ske? Vad händer om man inte kommer överens? Du får ta del av praktiska exempel och får förslag på hur dessa kan omsättas i din verksamhet.

  • Förhandlingssystemets mekanismer
  • Givande och tagande i MBL-förhandlingar
  • Fallgropar och möjligheter
  • Sekretess och rätt att få handlingar från motparten
  • Skadeståndsansvar

För anmälan och mer information om aktiviteten, besök Handelskammarens hemsida: http://www.handelskammaren.com/kalendarium/seminarium/?tx_seminars_pi1[showUid]=851