Röda Korset Lokalt

SEMINARIUM: IRAK - ETNISK MOSAIK

Evenemang

22
NOV
Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N (hörnet Frejgatan)
  -
Röda Korset Folkrättskretsen i Stockholm och Studiefrämjandet arrangerar en rad seminarier under hösten 2011. Situationen i Somalia, Irak och Eritrea kommer att avhandlas. Irak - etnisk mosaik Iraks historiska avtryck kan inte överskattas. Från att ha utgjort en stor del av Mesopotamien som en av mänsklighetens första civilisationer till otaliga inhemska och utländska maktan-språk under den senare delen av detta årtusende står landet idag inför enorma politiska och samhälleliga utmaningar. Araber, kurder, assyrier, perser och armenier äger och brukar samma landyta, men skiljer sig på många sätt i religiös och politisk övertygelse. Hur ser då denna etniska mångfald ut, och vad har det tagit för politiska uttryck? Vad kan vi förvänta oss av den nyetablerade demokratin? Varmt välkommen till en föreläsning om ursprung, etnicitet och politik i Irak. Tid: Tisdag den 22 november klockan 17.00-18.30 Plats: Bryggarsalen, Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12 N (hörnet Frejgatan). Seminariet är kostnadsfritt och kräver ingen anmälan. PROGRAM Emma Jörum: Fil. Dr. och forskare vid Uppsala universitets statsvetenskapliga institution med huvudinriktning på mellanösternstudier. Emma ger oss en övergripande föreläsning om Iraks demografiska karta och de politiska konfliktlinjer som uppstått mot bakgrund av lan-dets etniska fraktioner. Idris Ahmedi: Doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning har kretsat kring USA:s utrikespolitiska förehavanden i Irak och Iran, med särskild områdesex-pertis i den kurdiska regionens politik. Gabriel Karlsson: Kom till Sverige från Irak 2003 och har sedan några år tillbaka arbetat på Röda Korset med migrations- och integrationsrelaterade projekt. Emma Jörums inledande föreläsning följs av ett seminarium om Iraks politiska kompass och utveckling som avslutas med en publik frågestund. Mikael Theander: Moderator och ansvarig för Opinionsgruppen inom Folkrättskretsen, Svenska Röda Korset.