NOPUS

Seminarium-Ny rapport om behandling av”dubbeldiagnoser"

Evenemang

30
SEP
Kockum – Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö
-   -

Målet med seminariet är att visa på det breda utbudet av behandlingsmetoder och hitta nya samarbetsformer. Personalen inom socialtjänsten har ett stort behov av kunskapsutveckling och nya lösningar. Bristen på bra samarbete mellan olika vårdinstanser är exempelvis omfattande.

Kartläggningen är genomförd i Norge, Danmark och Sverige. Experter inom området är speciellt inbjudna för att kommentera resultaten.
Seminariet vänder sig till personer i ledande ställning som arbetar med utveckling av tjänster inom hälso- och socialtjänsten samt politiker.

Seminariet arrangeras av Nopus, en institution under Nordiska Ministerrådet, tillsammans med Aarhus universitetssjukhus (Team for Misbrugspsykiatri), Östnorsk kompetansesenter och Svenska Nätverket – Dubbeldiagnoser.

OBS! Seminariet hålls på engelska.

Programme Tuesday 30 September:
12.30 – 13.00 Registration
13.00 – 13.30 Opening speaker
Vappu Taipale, Finland
13.30 – 14.00 The current status of the DD field. What do we know?
Anne Landheim, Norway

14.00 – 14.30 The more the merrier? Dual diagnosis, economy and organisation
14.30 – 14.50 Break

14.50 – 15.35 The NOPUS report – Treatment and services in Scandinavia
Lars B. Merinder, Denmark

15.35 – 15.45 Break

15.45 – 16.50 Comments and information from 4 of the Nordic countries
Thomas Fuglsang, Denmark, Agneta Öjehagen, Sweden,
Lars Linderoth, Norway and Sami Pirkola, Finland

16.50 – 17.10 Break

17.10 – 18.30 Workshops/discussions in groups
Programme Wednesday 1 October

09.00 – 9.45 Pan-European continuous professional development in
dual diagnosis – towards a training model
Carmel Clancy, UK
09.45 – 10.00 Break

10.00 – 10.45 Epidemiology and treatment organisation for dual diagnosis
patients in Europe
Alex Baldacchino, Baldaccino, UK
10.45 – 11.15 Break

11.15 – 12.30 Challenges and possibilities. Panel discussion, chair and participants from the previous day.

För information och anmälan:
Charlotte Kjaer, 040–660 17 34, mobil: 070–221 16 70 mail: charlotte.kjaer@nopus.org
Birgitta Björkskär, pressansvarig för seminariet, 070-747 58 68