Skarpa AB

Seminarium företagsvärdering Stockholm 12 november

Evenemang

12
NOV
Hotell Freys Stockholm
  -

Företagsvärderingar är en viktig del vid företagsöverlåtelser. Det är även en viktig del i de långsiktiga förberedelserna inför en företagsförsäljning. Skarpas frukostseminarium riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för företagsvärderingar. Vi kommer bland annat att prata om metoder för att värdera företag, hur det går till när ett företag värderas samt vad det är som driver värdet på ett företag. Dessutom berör vi hur värdet påverkas av konjunkturen

Registrering

Anmäl dig till evenemanget