Kemikalieinspektionen

Seminarium om klassificering, märkning och förpackning

Evenemang

14
OCT
Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Hörsal: St Clara
  -
Du som köper, säljer, tillverkar, importerar eller använder kemiska produkter i din verksamhet inbjuds härmed till ett seminarium om CLP (Classification, Labelling and Packaging). Kemikalieinspektionen (KemI), den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) informerar om hur CLP berör dig.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget