Vattenmyndigheterna

Seminarium om klimatrapporten från FN

Evenemang

13
FEB
Stockholms universitet, G-Salen Arrheniuslab., Svante Arrhenius väg 16E
  -
Stockholms universitet och Naturvårdsverket inbjuder till ett seminarium med flera svenska klimatforskare som deltagit i arbetet med FN-rapporten. Stockholms universitet och Naturvårdsverket inbjuder till seminarium om rapporten den 13 februari. http://www.rus.lst.se/download.asp/inbjudan_klimatrapport_klimatpanel07.pdf?id=2F645643B8692348E51D95650E0DF43C&NAME=inbjudan%5Fklimatrapport%5Fklimatpanel07%2Epdf FN:s klimatpanel IPCC presenterade första delen av sin fjärde utvärderingsrapport om klimatförändringarna den 2 februari i Paris. Delrapporten presenterade aktuella slutsatser om klimatets hittillsvarande och framtida utveckling. Den väntas få en mycket stor betydelse för världens fortsatta arbete för att reducera utsläppen av växthusgaser. Men vad exakt kom den att innehålla? Vilka var nyheterna sedan den förra rapporten år 2001? Här finns sammanfattningen på engelska av FN:s rapport om klimatförändringarna. http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/02_02_07_climatereport.pdf Tid: Tisdag den 13 februari, klockan 09.00-12.15 Plats: Stockholms universitet, G-Salen Arrheniuslab., Svante Arrhenius väg 16E Anmälan: Senast den 6 februari genom att klicka här http://www.cm.se/natur/anmalan.asp Pris: Seminariet är kostnadsfritt