Kemikalieinspektionen

Seminarium om nanomaterial - möjligheter och risker

Evenemang

17
MAR
Tegen Konferens, Solna
  -
Välkommen på Toxikologiska rådets seminarium om nanomaterial. Seminariet är ett försök att belysa utvecklingsmöjligheter med nanoteknik, risker och regler. Anmälningsavgiften är 700 kronor (inklusive 140 kr moms). För statliga myndigheter är avgiften 560 kronor. Journalister och inskrivna doktorander är avgiftsbefriade. Kontaktpersoner: Malik Altahir, telefon: 08-519 412 36, malik.altahir@kemi.se Ingrid Bengtsson, telefon: 08-519 411 51, ingrid.bengtsson@kemi.se Anmälan senast den 9 mars. Program och anmälningsformulär finns på www.kemi.se

Registrering

Anmäl dig till evenemanget