Synskadades Riksförbund SRF

Seminarium om punktskrift för barn

Evenemang

23
NOV
SRF-salen, Sandsborgsvägen 52, Enskede
  -
Inbjudan Barn och punktskrift 23 november 2006 Inbjudan Synskadades Riksförbund och Punktskriftsnämndens arbetsgrupp för barn inbjuder till en dag om barn och punktskrift. Barn med synskada möter skrift i mindre utsträckning och utvecklar också läs- och skrivfärdigheter senare. Människor som kommer i kontakt med barn som är synskadade har ett stort ansvar för att barnen tidigt får möta punktskrift. Vi vill därför bjuda in till en dag för att öka kompetensen bland dem som arbetar med barn som är gravt synskadade och för att diskutera och byta erfarenheter med varandra. Ur programmet Läskunnighetsutveckling för barn med synskada Kerstin Fellenius, lektor i specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm beskriver läskunnighetsutveckling för barn med synskada. Kerstin Fellenius är medförfattare till boken ”Läsa högt för barn”. Boken visar betydelsen av att vuxna läser högt för alla barn och speciellt för alla små barn och att läsning för barn och goda boksamtal ger effekter på barnens läskunnighetsutveckling. Bilderböcker för alla Beatrice Christensen Sköld, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, beskriver projektet Bilderböcker för alla. Projektet består av flera delar: a) utveckling av screentryck för produktion av reliefbilder, b) ett nytt formgivarspråk anpassat till screentekniken, c) utprovning av böcker Tillsammans – vi lär av varandra Birgit Karlström, specialpedagog, tidigare rådgivare vid Specialpedagogiska institutet och en av författarna i boken ”Tillsammans – vi lär av varandra” talar om språkutvecklande mötesplatser, arbetssätt och läromedel för förskolebarn med synskada och annat modersmål än svenska. Vilken tur att hon inte behöver läsa punktskrift! Astrid K. Vik, synpedagog vid Huseby kompetenscenter, beskriver sina egna erfarenheter av att vara gravt synskadad elev och hur läsning med svartskrift påverkat skolgången och livssituationen. Astrid beskriver också processen att lära sig punktskrift i vuxen ålder och reflekterar över tiden som ”multileser”. "abc med punktskrift" Margareta Agélii en av två huvudförfattare till läromedlet ”abc med punktskrift” gör en presentation och beskrivning av syfte och mål med de olika delarna i paketet. Läsläran är i första hand avsedd för elever som ska lära sig läsa punktskrift. I böckerna finns texterna både på punktskrift och på svartskrift. Vem ska läsa punktskrift? Vem bestämmer? En diskussion om hur man väljer rätt läsmedium. Inga-Stina Fellers och Birgit Eriksson leder diskussionen. Birgit Ericson är specialpedagog med inriktning synskada och Inga-Stina Fellers är utbildare. Båda är utbildare vid Specialpedagogiska institutet, Resurscenter Syn. Anmälningsblankett Tid: 9.00-16.00 23 november 2006 Sista anmälningsdag: 10 november Plats: SRF-salen, Sandsborgsvägen 52, Enskede (T-bana: Skogskyrkogården) Sista anmälningsdag: 10 november Kostnad: Ingen kursavgift, ni blir bjudna på kaffe och lunch under dagen Målgrupp: Synpedagog/specialpedagoger vid syncentraler Specialpedagoger inom kommunen som arbetar med barn som är synskadade Arbetsplats: Namn: Adress: Telefon arbete: Mobil: E-postadress: Övriga önskemål: Anmälan skickas till: Kristina Bilius via e-post: kristina.bilius@srfriks.org eller i brev till: Kristina Bilius, SRF, 122 88 Enskede