LO

Seminarium om spelreglerna på svensk arbetsmarknad den 21/2

Evenemang

21
FEB
LO, Barnhusgatan 18, Plenisalen
  -

Lönebildningen i Sverige är stabilare än i de flesta andra länder och antalet konfliktdagar i Sverige är bland de lägsta i Europa. På EU-nivå framhålls ofta den nordiska modellen som ett föredöme.

Ändå diskuteras modellen i allt hårdare ordalag. En viktig förutsättning för en partsmodell är att den bärs och försvaras av båda parter. Är det så i dag?

Vad kan bli följderna av olika förändringar i modellen bli? Blir det fler vilda strejker? Fungerar andra länders lönebildning och arbetsmarknadsmodell bättre?