Folk och Försvar

Seminarium på temat "Försvarsmaktens Vägval"

Evenemang

19
APR
Riksdagen, Ledamotshuset (L4 17), Mynttorget 2, Stockholm
  -

Program

Moderator: Generalsekreterare Lars Ekeman, Folk och Försvar

13.00-14.00
Värnpliktssystemet – möjligheter och hot?
Ordförande Officersförbundet Lars Fresker
Yrkesförsvar – en framkomlig väg? Generalmajor Karlis Neretnieks
20 min var, sedan gemensam frågestund

14.00-14.30
Fika

14.30-16.00
Paneldiskussion med publiken
Riksdagsledamöterna
Allan Widman (fp), Lars Ångström (mp),
Tone Tingsgård (s), Berit Jóhannesson (v)

16.00
Slut för dagen

För mer information kontakta Karin Bengtsson, 0704-91 42 84.