E.ON Sverige AB

Seminarium: Så når Skåne målet om en fossilfri fordonsflotta 2030

Evenemang

08
SEP
Motorbanan Ring Knutstorp, vägbeskrivning: http://www.ringknutstorp.com/Vagbeskrivning.htm
  -

Vill du lyssna på ett intressant samtal om hur Skåne ska nå målet
om en fossilfri fordonsflotta 2030 och samtidigt få chansen att
uppleva biogas som ett konkurrenskraftigt tävlingsbränsle? Då är
du välkommen till en spännande paneldiskussion följt av medåkning
i Team Biogas racingbilar.

Förra året utsågs Skåne av regeringen till ett av tre pilotlän i landet för
klimatarbete och förnybar energiomställning. Pilotlänen ska fungera
som hävstång i omställningen till en grön ekonomi. Biogasen är i detta
perspektiv central; Skåne har utmärkta förutsättningar för att utveckla
biogasområdet. Men trots att Skåne är bland de bästa regionerna
i Sverige avseende biogasproduktion – och står för en fjärdedel av
landets produktion – tas bara 10 procent av regionens potential
tillvara. Så vad behöver göras för att öka produktionen och tillgången
på biogas i skånska kommuner? Och vad krävs för att Skåne ska nå
målet om en fossilfri fordonsflotta 2030?
Torsdagen den 8 september bjuder E.ON och Volkswagen in till ett
biogasseminarium med fokus på de utmaningar och möjligheter
som finns i Skåne. Seminariet inleds med en paneldebatt mellan Ove
Konradsson, VD för Östgöta Mjölk, Mikael Lantz, forskare vid LTH
inom lantbruksrelaterad produktion och användning av biogas, Karin
Svensson Smith, Partistyrelseledamot Miljöpartiet, Lennart Pettersson,
ordförande för Centerpartiet Skåne, Sten Forsberg, Chef för Volkswagen
Sverige och Peter Engström, VD för E.ON Biofor. Debatten kommer att
handla om vad som krävs för att Skåne ska nå målet om en fossilfri
fordonsflotta 2030 och modereras av Björn Falk, VD för Samres AB.

Var: Ring Knutstorp
När: Torsdagen den 8 september
OSA: Senast den 5 september genom
att mejla till eva.miraglia@eon.se

Program
09.45 Drop in med kaffe och kaka
10.00 Paneldiskussion
”Så når Skåne målet om en fossilfri fordonsflotta 2030”
11.15 Fredrik Ekblom och Patrik Olsson, Team Biogas topprankade
förare, intervjuas inför STCC-racet den 9–10 september
11.30 Lunch samt information, säkerhetsgenomgång och
licensskrivning inför medåkningsaktiviteten
12.00 Gemensam gång till racingbanan
12.15 Medåkning i Team Biogas bilar
De som vill får möjlighet att teståka racingbanan tillsammans
med Team Biogas förare Fredrik Ekblom och Patrik Olsson
13.00 Slut

Vid frågor kontakta:
Mattias Hennius +46 705 191 892, mattias.hennius@eon.se
Marcus Thomasfolk +46 703 589 657, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Väl mött vid Ring Knutstorp den 8 september!