Wednesday Relations

SENIOR MARKETING: MARKNADFÖRING MOT NYA MÅLGRUPPER -STOR POTENTIAL OCH NYA INTÄKTSSTRÖMMAR

Evenemang   •  Feb 21, 2011 13:56 CET

11
MAR
Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm
  -

Hitta udden och nya intäktsströmmar i marknadsföring mot nya målgrupper.
En rapport från HUI visar, exempelvis, att konsumenter över 55 år är det mest resursstarka ålderssegmentet i ekonomin och att äldre konsumenter utgör en stor, men ofta förbisedd potentiell kundgrupp. Och här finns naturligtvis fler.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.