Europaparlamentet

Sessionsöversikt 13-16 mars 2006

Evenemang

13
MAR
Europaparlamentet
-   -
Plenarsammanträdet 13-16 mars 2006 Människohandel, omlokaliseringar och omstruktureringar med påföljande konsekvenser, EU: s utvidgningsförmåga, konsumentskydd och hälsopolitik är några av de viktigaste frågorna på veckans föredragningslista tillsammans med förberedelserna inför vårtoppmötet den 23-24 mars, två presidentbesök Mahmoud Abbas, president för den palestinska myndighetens och Tysklands president Horst Köhler, samt eventuellt kommissionens årliga politiska strategi. Strasbourgsessionen i mars inleds med två muntliga frågor som rör människohandel. Som en uppföljning av årets kvinnodagstema i Europaparlamentet "påtvingad prostitution i samband internationella idrottsevenemang" ställer kvinnoutskottet en fråga till kommissionen om detta (som dessutom följs upp av en resolution på tisdagen). Den andra frågan, som ställs av ALDE-gruppen, rör inrättandet av en europeisk dag och andra EU-åtgärder mot människohandel. På kvällen debatteras omlokaliseringar och regionalpolitik utifrån ett betänkande av utskottet för regionalpolitik (Hutchinson) som inte vill att EU-medel ska få användas till omlokaliseringar. Sist på kvällen ställs ytterligare en muntlig fråga till kommissionen. Frågan rör den fria rörligheten för arbetstagare. Denna problematik tas också upp under tisdagen då omstruktureringar och sysselsättning diskuteras i samband med behandlingen av Cottignys betänkande. Gröner och Sartori föredrar för kvinnoutskottet ett betänkande om ett europeiskt jämställdhetsinstitut och vid lunchtid hålls ett högtidligt möte då Tysklans president Horst Köhler talar i kammaren. På eftermiddagen är det tänkt att kommissionens årliga strategi ska diskuteras, men frågan riskerar att bli uppskjuten. Senare på kvällen diskuteras det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för 2007 (Grech). Onsdagsmorgonen ägnas förberedelserna inför toppmötet den 23-24 mars och Lissabonstrategin. Klockan tolv talar den palestinske presidenten Mahmoud Abbas i kammaren och på eftermiddagen gör kommissionen och rådet en rad uttalanden om informella utrikesministermötet i Gymnich, förberedelserna inför den parlementariska församlingen för Euromeds möte i slutet av mars och om det nya FN-rådet för mänskliga rättigheter i Genève. Ett betänkande om EU:s utvidgning och unionens absorptionsförmåga (Brok) ska också behandlas. Kvällen ägnas främst jordbruk och fiske . På torsdagsförmiddagen debatteras kommissionens förslag till ett nytt program för konsumentskydd och hälsofrågor som parlamentet vill dela upp i två separata program. På eftermiddagen behandlas brott mot mänskliga rättigheter på olika ställen i världen. Ref.: 20060216BRI05330 Kontakt: Pernilla JOURDE : press-sv@europarl.eu.int : (32-2) 28 43411 (BXL) : (33-3) 881 72420 (STR)