Gothia Fortbildning

SFI I FOKUS 2016 - Extrainsatt konferens på grund av stort intresse

Evenemang

10
MAR
Fazer Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm.
  -
Under dagen presenteras flera sätt att arbeta språkutvecklande av föreläsare som alla har erfarenhet av att möta och undervisa sfi-elever. Du får ta del av hur aktuella reformer och förslag till förändringar kan påverka din sfi-vardag, hur formativ bedömning kan utveckla dina elevers lärande och din egen undervisning samt hur digitala verktyg ger motivation och individanpassad undervisning. Du får också lyssna på en inspirerande föreläsning om att våga lyfta fram, diskutera och belysa hedersrelaterade normer och värderingar. Konferensen avslutas av författaren och sfi-läraren Sara Lövestam, känd från URs serie Tio lektioner i språkdidaktik och Sveriges Radios Lantzkampen. Hon kommer bland annat prata om hur man kan använda sina elevers kreativitet till att göra undervisningen roligare.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget