Sveriges Kommuner och Landsting

Ska kommunerna sälja stadsnäten?

Evenemang

17
DEC
SKL, Hornsgatan 20, Stockholm, lokal Torget
  -

Många kommuner som äger bredbandsfiber uppvaktats av marknadsaktörer som vill köpa stadsnäten. Hur påverkar en försäljning den fortsatta utbyggnaden av bredband? Vad innebär det för landets digitala utveckling? Det finns många frågor att ta hänsyn till när beslut om försäljning av markbunden infrastruktur ska tas.

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!