SIF

Ska Sif säga ja till nytt förbund med HTF?

Evenemang

28
NOV
Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm
-
Den 28-29 november samlas Sif till en extra kongress i Stockholm. 180 ombud från hela landet ska ta ställning till om Sif ska bilda ett nytt förbund med HTF med start den 1 januari 2008. Första kongressdagen med start kl 10.30 ägnas åt gruppdiskussioner utifrån de rapporter som arbetats fram inom HTF och Sif tidigare i år om beslutsstrukturer, avgiftsmodeller och former för samgående samt bilden av det nya förbundet. På kongressens andra dag den 29 november kl 9 fortsätter diskussionen i plenum och avslutas med att ombuden tar ställning till om Sif ska fortsätta arbetet att gå samman med HTF. Om svaret blir ja möts HTF och Sif till parallella kongresser hösten 2007. Blir svaret ja också då bildas ett förbund för tjänstemän inom det privata näringslivet som skulle få 520 000 medlemmar och 45 000 förtroendevalda på över 75 000 arbetsplatser. Välkomna till Sifs extra kongress! Obs - pressackreditering sker direkt i anslutning till kongresslokalen – medtag presslegitimation. Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm Läs mer om HTF-Sif på www.sif.se. Klicka på ”Om Sif” och sedan ”HTF och Sif”