SLOW FOOD SÁPMI

Slow Food –förberedelser pågår inför Terra Madre i Turin 26-30 oktober 2006

Evenemang

26
OCT
Turin
-   -
Arbetet har påbörjats i Sverige för att utse deltagarna i Terra Madre i Turin den 26-30 oktober 2006. Ett gigantiskt Slow Food -arrangemang som kommer att äga rum parallellt med Salone del Gusto. Salone del Gusto är Slow Food rörelsens största mat och dryckesmässa med utställande småproducenter från hela världen. Mässan är öppen för allmänheten och 2004 besöktes den av över 150 000 personer och mer än 3000 journalister från hela världen. Presidiaprojektet Suovas hade en egen monter där 175 kg Suovas hade strykande åtgång och sålde slut i förtid. Suovas var också med på en Taste Work Shop/smakseminarium. I år kommer man också att delta dock med fler kilo i bagaget. Erfarenheterna från genomförda presidiaprojekt skapade det nya konceptet ”food community” som skulle kunna beskrivas som den grupp av personer som uppstår runt producenten och blir en del av processen från jord till bord. Med utgångspunkt ifrån produktionen kan dessa arbeta med allt ifrån distribution, marknadsföring, butik- och restaurang till forskning och utveckling. Idén med Terra Madre som betyder Moder Jord på latin är att sammanföra representanter från ”food communities” från hela världen för att diskutera viktiga gemensamma frågor såsom vattenresurser, landfrågor och GMO men också för att delta i workshops om enskilda produkter såsom ris, torkat kött, ost osv. Det första mötet som hölls i Turin under fyra dagar i oktober 2004 med sammanlagt 4 888 deltagare från 130 länder blev mycket framgångsrikt. Sverige representerades av 7 ”food communities”. Till årets möte i Turin bjuds representanter för 1200 ”food communities” in. Dessutom kommer 1000 kockar och representanter från universitet i hela världen för att diskutera hur man kan stödja den lokala/regionala livsmedelsproduktionen världen över. Den svenska Slow Food rörelsen har glädjen att bjuda in ca 20 ”food communities”. Arbetet pågår nu bland de svenska convivierna/avdelningar med inbjudningarna. Även svenska kockar kommer att bli inbjudna. Kockarna upplevs i detta sammanhang vara en viktig länk mellan producent och konsument. För ytterligare information kontakta Ola Buckard, ola.buckard@chello.se Cristina Gaitan cristina.gaitan@chello.se Tel: 08 26 44 22 Länkar www.slowfood.com www.terramadre2004.org