Uniqum Försäkringsskanning AB

”Slut på ovissheten om efterlevandes försäkringsskydd”

Evenemang

27
NOV
SBFs lokaler, Upplagsvägen 1, Årstaberg, Stockholm
  -
Sveriges Begravningsbyråers Förbund och Uniqum Försäkringsskanning AB bjuder in till presskonferens och presentation av ett banbrytande samarbete gällande försäkringsskanning – för att efterlevande inte ska gå miste om ersättning från tecknande försäkringar. Företrädare för förbundet och bolaget kommer att presentera samarbetet och hur det ökar tryggheten för dem som drabbas av dödsfall. Så väl förbundets och bolagets operativa ledningar (Ulf Lernéus förbundsdirektör SBF – Mats Kärn VD Uniqum Försäkringsskanning AB) som delar av respektive styrelser (Fredrik Josefsson, förbundsordförande SBF – AnnBritt Grünewald, ledamot, Uniqum Försäkringsskanning AB) kommer att finnas på plats för att svara på frågor. I bifogat pressmeddelande finner Du en kortfattad beskrivning av samverkansavtalets omfattning och uttalanden från respektive styrelse. Vänligen meddela att Du kommer till Kerstin Rickenberg 08- 556 811 82 eller på e-post: kerstin.rickenberg@memento.se Välkommen!!