Exportrådet

Småföretagen i Blekinge måste våga öka sin export - Exportdag i Karlskrona 24 november

Evenemang

24
NOV
First Hotel Statt Ronnebygatan 37-39, Karlskrona
 
Blekinge är ett av Sveriges minsta län befolkningsmässigt. Trots detta har länet lyckats bli en aktiv internationell handelsplats. Räknar man export per invånare ligger Blekinge visserligen bara på 15:e plats av landets samtliga 21 län, men med nya krafter från länets företag, organisationer och kommun finns alla förutsättningar att uppnå mer. Den svaga exportutvecklingen i länet beror främst på att storföretagen minskat sin export men dessvärre har inte heller de små och medelstora företagen har haft någon större ökning. Trots att Blekinge har många internationellt erfarna företag, som kan stå för en fortsatt internationell tillväxt, måste dessa bli många fler. Små och medelstora företag behöver växa och bli större, samtidigt som fler småföretag måste startas för att säkra återväxten. Exportrådet gör en särskild satsning på småföretagen i Blekinge genom att tillsätta en Regional Exportrådgivare, Oleg Zastenker, som hjälper små företag. Tillsammans går företagen och den Regionala Exportrådgivaren igenom de viktigaste frågeställningarna inför exportsatsningen. Exportdag 24 november i Blekinge – pressmöte 10.30 Den 24 november arrangerar Exportrådet en Exportdag i Karlskrona. Då presenteras bland annat Exportrådets småföretagsguide Steps to Export, ett analysverktyg där företaget lotsas igenom de viktigaste frågeställningarna inför en exportsatsning. Affärsmöjligheter på två intressanta marknader presenteras också: Danmark och Tjeckien. Fokus under dagen kommer att ligga på exportmöjligheterna för företag i Blekinge och möjligheterna och svårigheterna för regionen kommer diskuteras. Moderator är Inga-Lena Fisher. Talare är bland andra: Exportrådets vd Ulf Berg, Tomas Carlson, chef Regionala Exportrådgivare, Oleg Zastenker, Regional Exportrådgivare i Blekinge med säte i Karlskrona, Jonas Granath, chef för Exportrådet i Tjeckien och Peter Kemlin, chef för Exportrådet i Danmark. Fredrik Hansson, vd Roxtec, berättar om företagets resa från idé till verklighet och Lennart Svensson, vd på WaterJet, berättar om sina exporterfarenheter. En paneldiskussion kommer att behandla vad det finns för exportmöjligheter för företagen i Blekinge län. Kl 10.30-11.00 är det kaffepaus då det finns möjlighet att intervjua talarna (kontakta Helena Olsson 0708-818693) Exportseminarium: Världens möjligheter i Blekinge! Tid: Fredag den 24 november kl. 9.00 - 12.30. Pressmöte kl 10.30 Plats: First Hotel Statt, Ronnebygatan 37-39, Karlskrona Anmälan: press@swedishtrade.se För ytterligare information kontakta: Oleg Zastenker, Regional Exportrådgivare i Blekinge, tel 0708-94 92 02 Helena Olsson, informatör Exportrådet, tel 08-588 660 77, 0708-81 86 93 Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i 45 länder med 460 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 500 miljoner kronor.