SME Week 2010

SME Week 2010

Evenemang

25
MAY
-   -
SME Week 2010 som äger rum mellan den 25 maj - 1 juni vill sätta entreprenörskap i fokus och informera företagare om den hjälp som finns att få på europeisk, nationell och lokal nivå. Den syftar till att göra det lättare för små och medelstora företag att få information, råd, hjälp och idéer om hur de ska kunna utvecklas. SME-veckan samordnas av Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv och industri. SME-veckans mål är att inspirera, stödja små företag, dela med sig med sig av erfarenheter om entreprenörskap och företagare och att uppmuntra unga människor att entreprenörskap är ett realistiskt karriäralternativ.