Ability Partner

Sociala medier i den interna kommunikationen

Evenemang

14
APR
Stockholm
-

Hur du använder och skapar konkret nytta med sociala medier i den interna kommunikationen och samarbetet!

Kommunikationsrevolutionen flyttar in i organisationen!
Sociala medier har på senare tid fått en enorm uppmärksamhet i den externa kommunikationen med kunder och samarbetspartners. Nu står många företag och organisationer för samma förändring internt. Sociala medier i den internt i organisationen river gränser och förbättrar den interna kommunikation, kunskapsöverföringen och samarbetet.

Under konferensen får du ta del av konkreta exempel på hur olika företag har infört sociala medier i den interna kommunikationen och samarbetet och hur detta skapar nytta för såväl medarbetarna som för verksamheten.

Moderator och talare
Kicki Strandh, Senior Advisor, Sigma Solutions

Speciellt inbjudna
Cornelis van der Brugge, Head of Collaboration Plattforms, Nokia
Nina Sonne Nikolaisen, Knowledge Management, COWI A/S

Ta del av praktiska erfarenheter från bland annat
Mikael Haglund, Teknisk Direktör, IBM
Christine Cornelius, Manager Internal Communications, Ericsson
Niklas Munter, Head of Internal Communications, SEB
Ralf Larsson, Intranet Director, Electrolux
Åsa Backman, Project Leader, Sandvik Coromant
Christer Brasta, Communications Director, Volvo IT

Ur konferensinnehållet
• Vad händer om man inspireras av Facebook internt i organisationen?
• Ta del av nya möjligheter för kommunikation, samarbete och kunskapsöverföring
• Hur du skapar affärsnytta med sociala medier såsom bloggar, wikisaroch communities internt i organisationen
• Så integrerar du sociala medier i kommunikationsstrategin och intranätet för att skapa dialog och engagera medarbetarna i den övergripande strategin
• Hur du inför sociala medier och får med dig medarbetarna i förändringen mot en 2.0-kultur där medarbetarna kopplar ihop sig, kommunicerar och samarbetar via verktygen
• Så kan traditionella företag och organisationer ta ett helhetsgrepp kring sociala medier och integrera dem i verksamheten och arbetsprocesserna

Separat bokningsbar workshop
Sociala medier och samarbetsplattformar internt i organisationen

Registrering

Anmäl dig till evenemanget