Hallands Konstmuseum

Socialdemokraterna i Halland 100 år och konstnären Albin Amelin i gemensam utställning på Länsmuseet Halmstad

Evenemang

01
APR
 
Med anledning av att Socialdemokraterna i Halland 100-årsjubilerar 2006 visar Länsmuseet Halmstad utställningen Socialdemokraterna i Halland 100 år och Albin Amelin – arbetarrörelsens målare. Utställningen har kommit till i ett samarbete mellan Länsmuseet Halmstad, Hallands socialdemokratiska arbetarekommuner och Hallands partidistrikt. Varje arbetarekommun har lyft fram de händelser och personer som man anser ha varit betydelsefulla i utvecklingen av det socialdemokratiska partiet i Halland. I utställningsmaterialet, som sammanställts av Länsmuseet Halmstad, kan man se vilka frågor som ansågs viktiga för de olika arbetarekommunerna. Bland bilder, protokoll och politikernamn finns även föremål förknippade med socialdemokraterna. Dessutom visas bildspel och filmer speglande en atmosfär som kan kännas igen av var och en, oavsett partitillhörighet. I utställningens andra del visas konst av arbetarskildraren Albin Amelin (1902-1975). Konstverken är inlånade från fackklubbar i Sverige. Albin Amelin (1902-1975) fick sitt genombrott på Svensk-franska konstgalleriet 1929, där publiken framför allt fastnade för de proletära stadsmotiven med fabriker, hamnar, krogar och bordeller. Måleriet upplevdes som något annorlunda för den tiden, det kändes verkligt, direkt och brutalt med ett tjockt jordigt måleri. Detta var under en tid där klassmotsättningarna skärptes; ekonomier kraschade, arbetslösheten växte och fascism och nazism fick ett allt starkare fäste. Mitt i dessa kriser var det den enskilda människans verklighet och särart som intresserade Amelin. Albin Amelin kom att få beställningar på ”arbetarmotiv” från fackföreningshåll och målade bland annat yrkesporträtt och skildringar av varvsmiljöer. Albin Amelin var samtida med Sven X-et Erixson, Torsten Billman och Edvin Öhrström, vilka också är aktuella med utställda verk på Länsmuseet Halmstad. Vernissage Lördagen den 1 april 2006 kl. 10-16 9.50: Samling vid länsmuseets entré. 10.00: Invigningstal av partidistriktets representant. 10.20: Kort försmak på jubileets teaterföreställning. 10.30: Utställningen öppnar fri entré vernissagedagen. Program I anslutning till utställningen arrangeras ett konstföredrag på Länsmuseet Halmstad: Konsthistoriker Hugo Palmsköld berättar om Albin Amelin, Sven X-et Erixson och Torsten Billman söndagen den 7 maj kl 14.00. Pressvisning Välkommen till pressvisning av utställningen. Plats: Länsmuseet Halmstad, Tollsgatan Tid: Torsdagen den 30 mars kl. 11.00 Vid pressvisningen kommer bland andra utställningsansvarig Anna Holmström, Länsmuseet Halmstad och representanter från partidistriktet att finnas på plats. För mer information om utställningen, kontakta: Anna Holmström, anna.holmstrom@hallmus.se, 035-16 23 04 Vänliga hälsningar Pernilla Börnfors Nordbeck informatör Länsmuseet Halmstad 035 - 16 23 08 pernilla@hallmus.se www.hallmus.se